Geachte leden en andere bezoekers van onze website,

Nu alle drukke werkzaamheden bijna afgerond zijn, gaat het bestuur van de Bewonersraad Rochdale met zomervakantie. Van 24 juli tot 2 september zijn wij afwezig.

Het secretariaat blijft in de zomer bereikbaar op maandagen, dinsdagen en donderdagen, met uitzondering van week 33, van 12 t/m 16 augustus.

Voor dringende zaken verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met het bestuur van uw bewonerscommissie. Het kan natuurlijk gebeuren dat deze bestuursleden ook met vakantie zijn en dan ontvangt u mogelijk niet direct een reactie.

Na het zomerreces start de Bewonersraad weer met frisse moed aan een nieuw seizoen, waarin wij ons weer verder zullen inzetten voor de belangen van huurders.

De Bewonersraad wenst u een fijne vakantie toe.