Structuur

Verschillende lagen (complex en concern)

Bewonersparticipatie behoort een proces te zijn van plezierig en goed overleg. De structuur is daarbij een hulpmiddel, maar geen doel op zich.

Bewonersorganisaties zoals de wet die definieert, behartigen de belangen van de bewoners op het gebied van het wonen en de woonomgeving, in de ruimste zin van het woord. Om dat overzichtelijk te laten gebeuren, is bij de ‘Bewonersraad Rochdale’  de participatie onderverdeeld in twee niveaus:

  • Complex-niveau -> Bewonerscommissies, -verenigingen en complexvertegenwoordigers.
  • Concern-niveau -> Bestuur ‘Bewonersraad Rochdale’.