Na de afschaffing van woonduur als volgorde-criterium bij woningtoewijzing was er eerst de overgangsregeling (tot 31 december 2015) en daarna de coulanceregeling. Op basis van beide regelingen kan de woonduur van een huurder (alsnog) worden omgezet in inschrijfduur bij Woningnet. De coulanceregeling eindigt per 1 juli 2019.

!WOON maakt zich zorgen over de gevolgen van de afschaffing van de coulanceregeling voor met name de groep woningzoekenden senioren. !WOON deelt deze zorg graag met de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties. Wij vragen om gezamenlijk overleg over extra inzet op voorlichting aan deze groep en een oplossing voor schrijnende situaties na 1 juli 2019.

Wilt u meer weten, download dan het document via onderstaande link.

20190326 Memo signaal einde coulanceregeling woonduur