Net als iedere andere vereniging heeft ook de vereniging ‘Bewonersraad Rochdale’ statuten. Daarin staat onder meer wie wanneer verantwoordelijk waren voor de oprichting. Uiteraard treft u in de statuten ook andere onderwerpen aan.

Wellicht wilt u de statuten thuis op uw gemak eens doorlezen. Dat kan. Op deze pagina treft u een link aan die het mogelijk maakt het document te downloaden.

>> Statuten <<

Na de oprichting van de vereniging heeft de Bewonersraad Rochdale zich gebogen over een huishoudelijk reglement. Op 26 oktober 2004 legde het bestuur van de Bewonersraad een concept Huishoudelijk Reglement voor aan de Algemene Ledenvergadering. Na enkele aanpassingen gingen de leden akkoord met de definitieve vaststelling van dit reglement. Net als bij elke verenging is dit document onderhevig aan veranderingen. De huidige versie is van 2013. Wilt u het Huishoudelijk Reglement rustig bekijken? Klik dan op de link om het document te downloaden. >> Huishoudelijk Regelement <<
Met ingang van 1 januari 2004 hielden ‘Bouwvereniging Rochdale’ en ‘Woningstichting Patrimonium’ op te bestaan. Een fusie leidde tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon: ‘Woningstichting Rochdale’. Deze belangrijke stap zorgde ook voor het oprichten van een nieuwe bewonersraad. Omdat er een nieuwe rechtspersoon was ontstaan, moest er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden gemaakt. Op 6 september 2004 werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen ‘Bewonersraad Patroc’, anno 2008 hernoemd als Bewonersraad Rochdale, en Woningstichting Rochdale door beide partijen ondertekend in het kantoor van de Bewonersraad in Amsterdam. Op 12 december 2012 werd de vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst ondertekend door het bestuur van de vereniging en de vertegenwoordiging van Rochdale. Wilt u de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst en/of onderwerpenlijst eens bekijken? Dat kan. Op deze pagina treft u een link aan via welke u het document kunt downloaden. >> Samenwerkingsovereenkomst << >> Onderwerpenlijst <<
>> BC Regelement <<
Op deze pagina treft u de link aan naar het door de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2012 vastgestelde document Participatie. >> Participatiedocument <<

Net als iedere andere vereniging heeft ook de vereniging ‘Bewonersraad Rochdale’ privacy beleid. Daarin staat onder meer hoe de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wellicht wilt u het document thuis op uw gemak eens doorlezen. Dat kan. Op deze pagina treft u een link aan die het mogelijk maakt het document te downloaden.

>> Privacyreglement BWR per 01-01-2020 <<