Gisteravond heeft bestuurslid mevrouw Joan Kreuger namens de werkgroep Servicekosten op de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersraad een oproep gedaan om een lijst te verstrekken van alle componenten die u op de servicekostenafrekening van Rochdale aantreft.

Uiteraard is een kopie van de door u ontvangen afrekening van Rochdale ook welkom.

U kunt uw lijst of kopie sturen naar het secretariaat van de Bewonersraad (contact@bewonersraad-rochdale.nl). Daarnaast kunt u uw vragen en/of opmerkingen over deze servicekostenafrekening doorgeven, bijvoorbeeld als u vragen hebt over wat bepaalde componenten inhouden of wanneer u van mening bent dat het een of ander niet klopt.

Namens de leden van de werkgroep dankt mevrouw Kreuger u voor uw medewerking.