Jaarverslagen

In het jaarverslag is de veelzijdige dagelijkse inzet van de Bewonersraad Rochdale over het afgelopen jaar beschreven. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij graag bereid u nader te informeren.

Voor meer info mail naar het secretariaat van de vereniging: contact@bewonersraad-rochdale.nl.