Advies huurverhoging 2020

Rochdale vraagt elk jaar advies over de huurverhoging aan de Bewonersraad Rochdale (BWR); dit is de Raad die de huurders van Rochdale vertegenwoordigt en hun belangen behartigt. Het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad is de overlegpartner van Rochdale. Het advies is voorbereid in de werkgroep ‘Huurbeleid’.

Als vertegenwoordiging van de huurders van Rochdale vinden wij elk jaar weer dat de huurverhoging een nieuwe aanslag is op de portemonnee van onze huurders. Wij beseffen terdege dat huurverhogingen soms een noodzakelijk kwaad zijn. De afgelopen jaren is de huur echter schrikbarend gestegen en onze huurders hebben elk jaar weer te maken met hun strijd om de eindjes aan elkaar te knopen.

Helaas moeten wij wederom vaststellen dat de door ons ingebrachte argumenten om de huren niet te verhogen, ook dit jaar niet door Rochdale zijn gehonoreerd. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling.

Wij adviseren u nogmaals met klem de huren niet te verhogen, en als het toch niet anders kan, dan enkel een verhoging toe te passen van niet meer dan de jaarlijkse inflatie (die met 2,6% alweer bijna 40% hoger is dan vorig jaar).

Onderstaand de verwijzingen naar de documenten van het gegeven advies:

Advies Huuraanpassing 2020

20.015 BWR reactie advies huuraanpassing