Twee derde van de huurders in de vrije sector woont daar tegen wil en dank, blijkt uit onderzoek in opdracht van ABN AMRO.

Uit een enquête van IPSOS in opdracht van ABN AMRO blijkt dat 39,1 procent van huurders in de vrije sector liever een koopwoning heeft en ruim 20 procent een sociale huurwoning prefereert. De overige 38,4 procent van de huurders in de vrije sector woont wel naar tevredenheid in hun vrijesectorhuurwoning.

Te duur

Meer dan 60 procent van de vrijesector huurders woont dus liever in een ander type woning dan waar ze nu wonen, blijkt uit het onderzoek. Veel huurders die met tegenzin in de vrije sector zitten, kunnen geen aanspraak maken op een ander type woning. Koopwoningen zijn steeds duurder geworden, waardoor het moeilijker is om een woning te kopen. Daarnaast komen steeds minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat hun inkomen te hoog ligt. Daardoor zijn steeds meer mensen aangewezen op het vrije huursegment; het enige woningsegment dat niet door de overheid fiscaal of financieel wordt ondersteund en daardoor relatief duur is. Door de hoge vraag van de afgelopen jaren is dit segment alleen maar duurder geworden.

Consumentenbescherming

Alhoewel de overheid de laatste jaren alles op alles gezet heeft om de vrije huurmarkt te vergroten, is er niets gedaan om de woekerprijzen in deze sector aan banden te leggen, en is er niets gedaan om de consumentenbescherming voor deze huurders te verbeteren. Zo kunnen deze huurders bijvoorbeeld niet terecht bij de huurcommissie voor geschillen over achterstallig onderhoud of te hoge servicekosten. De Woonbond pleit er al langer voor deze huurders toegang te geven tot de huurcommissie en om huurprijsbescherming in te voeren voor deze sector.

 

Bron: Woonbond