Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie bij de vereniging Bewonersraad Rochdale

Waarom en hoe participeren, wet en praktijk.

Volgens de Wet overleg tussen Huurders en Verhuurders (WOHV) moet een verhuurder met zijn huurders overleggen over een groot aantal zaken. Daarmee is de participatie op een minimaal niveau gewaarborgd. Maar er is méér nodig.

Beide partijen dienen bijvoorbeeld het gevoel te hebben dat de tijd die zij steken in overleg, goed is besteed. Dat kan, omdat de doelstellingen van de corporatie en de bewonersorganisatie meestal in elkaars verlengde liggen. Het creëren van draagvlak en het verbeteren van beleid door inbreng van bewoners zijn voor beide partijen belangrijk. Want bij bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld leefbaarheid, kan alleen gezamenlijk optrekken van bewoners en corporatie leiden tot concrete resultaten. Daarom betrekt Woningstichting Rochdale de Bewonersraad Rochdale meestal in een vroeg stadium bij plan- en besluitvorming.