BC aangesloten bij de Bewonersraad Rochdale
t.a.v. de voorzitter en secretaris of de complexvertegenwoordiger
van een complex of complexen van Woningstichting Rochdale
in de gemeente AMSTERDAM, DIEMEN, LANDSMEER, PURMEREND of ZAANSTAD

 

Geachte contactpersoon van uw bewonerscommissie, geachte complexvertegenwoordiger,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Bewonersraad Rochdale op woensdag 27 maart 2019, aanvang 19.30 uur. De zaal gaat open om 19.00 uur. Bijgaand ontvangt u de agenda, de notulen van de vorige ALV en de overige vergaderstukken.
De vergadering vindt plaats in ‘Het Antoniushuis’, Kamperfoelieweg 207, 1032 HM Amsterdam (Noord). Vanaf Amsterdam CS stoppen stadsbus 34 en 35 vlak bij ‘Het Antoniushuis’ (1 min. lopen). U stapt uit bij de halte Pinksterbloemstraat.

Per bewonerscommissie kunt u maximaal drie leden naar de ALV afvaardigen. Wij verzoeken u de ALV onder de aandacht van uw commissieleden te brengen. De agenda en stukken worden naar een of twee e-mailadressen verzonden en kunt u zelf naar de andere commissieleden doorsturen. Als u de vergaderstukken geprint wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de Bewonersraad. Indien u dit reeds eerder hebt gedaan en uw verzoek toen niet eenmalig was, zult u de stukken al geprint ontvangen en hoeft u uw aanvraag niet te herhalen.

De penningmeester maakt per bank het presentiegeld aan u over aan de hand van de presentielijsten. De registratie van de aanwezigen vindt plaats voorafgaand aan de vergadering. U wordt daarom verzocht tijdig voor aanvang van de vergadering aanwezig te zijn. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het de Bewonersraad niet meer toegestaan om uw bankrekeningnummer op de te ondertekenen presentielijst te vermelden.

Indien uw rekeningnummer nog niet bekend is bij de penningmeester of als dit nummer is gewijzigd, wordt u verzocht dit in een mail aan de penningmeester van de BWR kenbaar te maken: penningmeester@bewonersraad-rochdale.nl.

Nogmaals willen wij onder uw aandacht brengen dat wij uw schriftelijke toestemming nodig hebben voor het doorgeven van uw contactgegevens aan de Nederlandse Woonbond. De leden van de Bewonersraad Rochdale die bij de Woonbond als zodanig zijn geregistreerd, kunnen er met korting informatiebrochures aanschaffen.

Wij hopen u op 27 maart aanstaande te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BWR

Stukken ALV: